Primăria Fârliug județul Caraș Severin

DISPOZIŢIA Nr. 2 / 07.01.2020

    DISPOZIŢIA Nr. 2 / 07.01.2020    privind convocarea Consiliului Local al Comunei Fârliug în şedinţa de lucru Extraordinară pentru Vineri  10.01.2020

Jr. Borduz Ioan, primarul comunei Fârliug, județul Caraș-Severin;

          În baza prevederilor art. 133 alin. (1), lit a) art. 134 alin.(1),(2),(3) din O.U.G. 57 / 2019 privind privind Codul administrativ, coroborat cu art. 181 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările ulterioare,

DISPUNE

Art. 1. Consiliul Local al Comunei Fârliug se convoacă în ședința  Extraordinară pentru data de Vineri 10.01.2019, ora 1000,  la sediul primăriei, din Comuna Fârliug, nr.80,  jud. Caraș-Severin.