Primăria Fârliug județul Caraș Severin

DISPOZIŢIA Nr. 24 / 04.02.2020

DISPOZIŢIA Nr. 24 / 04.02.2020

Prinvind încetarea Acordării  sporului de Control Financiar Preventiv la nivelul U.A.T  comunei Fârliug jud. Caraș-Severin”