Primăria Fârliug județul Caraș Severin

DISPOZIŢIA Nr. 27 / 07.02.2020

DISPOZIŢIA Nr. 27  / 07.02.2020

 

privind încetarea raportului de serviciu prin pensionare anticipată a doamnei Pălean Marioara Elena, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate

al primarului comunei Fârliug județul Caraș-Severin