Primăria Fârliug județul Caraș Severin

DISPOZIŢIA Nr. 29 / 07.02.2020

DISPOZIŢIA Nr. 29  / 07.02.2020

 

Privind  la desemnarea dlui. Marcovici Dorel Ilie, persoană responsabilă cu urmărirea derulării contractelor de finanțare încheiate pentru finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare pentru sectoare cadastrale