Primăria Fârliug județul Caraș Severin

DISPOZIŢIA Nr. 3 / 10.01.2020

DISPOZIŢIA Nr. 3 / 10.01.2020

 

Privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru d-nul Toma Ioan, domiciliat în Fârliug, nr... persoană  încadrată în grad de handicap Grav.

 

          Jr. Borduz Ioan, primarul comunei Fârliug, județul Caraș-Severin.

Având în vedere:

 Certificatul de încadrare în grad de handicap ;

Acordul  al Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Caras-Severin;

Ø  Referatul de specialitate cu nr. 2020, întocmit de persoana responsabilă cu asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Fârliug;