Primăria Fârliug județul Caraș Severin

DISPOZIŢIA Nr. 37 / 19.02.2020

DISPOZIŢIA Nr. 37  / 19.02.2020

 

Privind încetarea plății ajutorului social pentru d-ul Gurban Ioan, CNP, beneficiar a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat,