Primăria Fârliug județul Caraș Severin

DISPOZIŢIA Nr. 4 / 10.01.2020

DISPOZIŢIA Nr. 4 / 10.01.2020     Privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru d-nul VODĂ IOAN , domiciliat în Comuna Fârliug, sat Scăiuș nr....., persoană  încadrată în grad de handicap Grav.

          Jr. Borduz Ioan, primarul comunei Fârliug, județul Caraș-Severin.

Având în vedere:

 Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. .....din  .......2019;

  Acordul  nr. ......./ ....2019 al Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Caras-Severin;

  Referatul de specialitate cu nr. 44/08.01.2020, întocmit de persoana responsabilă cu asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Fârliug;