Primăria Fârliug județul Caraș Severin

DISPOZIŢIA Nr. 42 / 28.02.2020

DISPOZIŢIA Nr. 42 / 28.02.2020

                                                 

Privind angajarea în funcția de asistent personal a d-nei Lazăr Valerica-Florentina  pentru d-ul Toma Ioan , persoană cu handicap grav,