Primăria Fârliug județul Caraș Severin

DISPOZIŢIA Nr. 44 / 28.02.2020

DISPOZIŢIA Nr. 44 / 28.02.2020

 

Privind reîncadrarea d.lui GAL FRANCISC REMUS , în functia publică de conducere de secretar general al U.A.T. Comuna Fârliug, jud. Caraș-Severin