Primăria Fârliug județul Caraș Severin

DISPOZIŢIA Nr. 46 / 28.02.2020

DISPOZIŢIA Nr. 46 / 28.02.2020

 

Privind stabilirea drepturilor salariale pentru d.l GAL FRANCISC REMUS , angajat  în functia publică de conducere de secretar general al U.A.T. Comuna Fârliug, jud. C-S,