Primăria Fârliug județul Caraș Severin

DISPOZIŢIA Nr. 51 / 28.02.2020

DISPOZIŢIA Nr. 51 / 28.02.2020

 

privind stabilirea drepturilor salariale d.nei Poamă Mariana, angajată în funcția contractuală de inspector de specialitate, gradaţia 2 , coeficient 2  

începând cu data de 01.01.2020