Primăria Fârliug județul Caraș Severin

DISPOZIŢIA Nr. 53 / 28.02.2020

DISPOZIŢIA Nr. 53 / 28.02.2020

 

privind stabilirea drepturilor salariale d.nei Truțan Maria, angajată în funcția contractuală de guard, gradaţia 4, coeficient 1.4  începând cu data de 01.01.2020