Primăria Fârliug județul Caraș Severin

DISPOZIŢIA Nr. 65 / 20.03.2020

 

DISPOZIŢIA Nr. 65 / 20.03.2020

 

Revocarea Dispoziției Nr. 34  / 18.02.2020, Privind stabilirea indemnizaţiei - începând cu data de 01.01.2020 - d.lui. BORDUZ IOAN – PRIMAR al Comunei Fârliug