Primăria Fârliug județul Caraș Severin

DISPOZIŢIA Nr. 8 / 15.01.2020

DISPOZIŢIA Nr. 8  / 15.01.2020

 

Privind angajarea d.lui MARCOVICI DOREL ILIE, în funcția contractuală de Inspector de specialitate principal în cadrul aparatului de specialitate al

 primarului comunei Fârliug