Primăria Fârliug județul Caraș Severin

DISPOZIŢIA Nr. 9 / 15.01.2020

DISPOZIŢIA Nr. 9  / 15.01.2020

 

Privind rectificarea pe cale administrativă a actului de deces nr. ___ / ____1969
ex. I și II privind pe Nemeş Maria