Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Hotărârile Autorității Deliberative (2020)

20/03/2020 HOTĂRÂREA nr. 17 / 20.03.2020 Privind numirea persoanei responsabile cu organizarea și funcționarea serviciului public de gospodărie comunală - pe o perioada determinată de 1 an -

20/03/2020 HOTĂRÂREA nr. 16 / 20.03.2020 Privind aprobarea documentației tehnice și executarea lucrărilor pentru obiectivul ”Modernizare Sistem de Iluminat Public în Comuna Fârliug ”.

20/03/2020 HOTĂRÂREA nr. 15 / 20.03.2020 Privind aprobarea marcării unei cantități de 10 mc. de masă lemnoasă - în vederea exploatării - din pășunea împădurită a comunei Fârliug sat Scăiuș ”

20/03/2020 HOTĂRÂREA nr. 14/ 20.03.2020 Privind aprobarea închirierii imobilului cu denumirea ” Carieră de Piatră” în suprafață de 20.000 mp. identificat prin CF nr. 34618 aflat în domeniul privat al comunei Fârliug

24/02/2020 HOTĂRÂREA Nr. 13 / 24.02.2020 Privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii programului Laptele și Cornul

24/02/2020 HOTĂRÂREA Nr. 12 / 24.02.2020 Privind adoptarea Bugetului local al Comunei Fârliug pe anul 2020

24/02/2020 HOTĂRÂREA Nr. 11 / 24.02.2020 privind aprobarea atribuirii directe a spațiului, cu destinația de cabinet stomatologic, aflat în proprietatea U.A.T. Fârliug”;

24/02/2020 HOTĂRÂREA Nr. 10 / 24.02.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Fârliug pentru luna MARTIE 2020

12/02/2020 HOTĂRÂREA nr. 9 / 12.02.2020 privind ”Modificarea denumirii unității de învățământ preuniversitar de pe raza U.A.T Comuna Fârliug”

12/02/2020 HOTĂRÂREA Nr. 8 / 12.02.2020 Privind predarea către CNI a amplasamentului caminului Cultural Duleu

12/02/2020 HOTĂRÂREA Nr. 7 / 12.02.2020 Privind aprobarea devizului general pentru investitia „Reabilitare și modernizare cămin cultural, comuna Fârliug, sat Duleu, nr. 1, jud. Caraș-Severin”

12/02/2020 HOTĂRÂREA Nr. 6 / 12.02.2020 Privind dezlipirea din Cartea Funciară a suprafeței de 20.000 mp identificat prin CF nr. 416 nr. top 488/2 aflat în domeniul privat al comunei Fârliug

12/02/2020 HOTĂRÂREA nr. 5 / 12.02.2020 Privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din raza UAT Comuna Fârliug pentru anul 2020-2021

30/01/2020 HOTĂRÂREA Nr. 4 / 30.01.2020 Privind aprobarea contractării de prestări servicii financiar-contabile;

30/01/2020 HOTĂRÂREA Nr. 3 / 30.01.2020 privind aprobarea actualizării componenței comisiei de evaluare pentru procedura de atribuire a contractului de furnizare in cadrul proiectului ” Achizitie utilaj de catre U.A.T. Fârliug”

30/01/2020 HOTĂRÂREA Nr. 2 / 30.01.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Fârliug pentru luna FEBRUARIE 2020

10/01/2020 HOTĂRÂREA Nr. 1 / 10.01.2020 Privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Fârliug nr. 1 / 07.01.2020