Primăria Fârliug județul Caraș Severin

HOTĂRÂREA Nr. 1 / 10.01.2020 Privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Fârliug nr. 1 / 07.01.2020

HOTĂRÂREA  Nr. 1 / 10.01.2020  

Privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Fârliug  nr. 1 / 07.01.2020 cu privire la acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din anul 2019 în sumă de 362.788,60 bani, din excedentul anilor precedenți

           Consiliul Local al Comunei Fârliug, întrunit în ședința de lucru Extraordinară în data de 10.01.2020, fiind prezenți 10 ( zece ) consilieri locali;