Primăria Fârliug județul Caraș Severin

HOTĂRÂREA Nr. 13 / 24.02.2020 Privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii programului Laptele și Cornul

HOTĂRÂREA  Nr. 13 / 24.02.2020  

     Privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor-cadru pentru achizitionarea produselor aferente Programului pentru scoli și al contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul U.A.T Fârliug