Primăria Fârliug județul Caraș Severin

HOTĂRÂREA nr. 15 / 20.03.2020 Privind aprobarea marcării unei cantități de 10 mc. de masă lemnoasă - în vederea exploatării - din pășunea împădurită a comunei Fârliug sat Scăiuș ”

HOTĂRÂREA nr. 15 / 20.03.2020

 

Privind aprobarea marcării unei cantități de 10 mc. de masă lemnoasă - în vederea exploatării - din pășunea împădurită a comunei Fârliug sat Scăiuș ”

         

           Consiliul Local al Comunei Fârliug, întrunit în ședința extraordinară în data de 20.03.2020, fiind prezenți  9 ( nouă ) consilieri locali;

În temeiul prevederilor dispuse de Art. 196, alin. (1), lit. a, din O.U.G. 57 / 2019

privind Codul Administrativ:

      

                Cu 8 (opt) voturi „pentru”,---voturi „împotrivă”,1 (un) voturi „abțineri”,

 

HOTĂRĂŞTE