Primăria Fârliug județul Caraș Severin

HOTĂRÂREA Nr. 2 / 30.01.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Fârliug pentru luna FEBRUARIE 2020

HOTĂRÂREA  Nr. 2 / 30.01.2020 , privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Fârliug

pentru  luna FEBRUARIE 2020

          Consiliul Local al Comunei Fârliug, întrunit în ședința de lucru Extraordinară în data de 20.12.2019, fiind prezenți 10  (zece) consilieri locali;