Primăria Fârliug județul Caraș Severin

HOTĂRÂREA Nr. 3 / 30.01.2020 privind aprobarea actualizării componenței comisiei de evaluare pentru procedura de atribuire a contractului de furnizare in cadrul proiectului ” Achizitie utilaj de catre U.A.T. Fârliug”

HOTĂRÂREA  Nr. 3 / 30.01.2020  

 

privind aprobarea actualizării componenței comisiei de evaluare pentru procedura de atribuire a contractului de furnizare in cadrul proiectului

 ” Achizitie utilaj de catre U.A.T. Fârliug”

 

 

Consiliul Local al Comunei Fârliug, întrunit în ședința de lucru Ordinară în data de 30.01.2020, fiind prezenți 10 (zece) consilieri locali;