Primăria Fârliug județul Caraș Severin

HOTĂRÂREA Nr. 4 / 30.01.2020 Privind aprobarea contractării de prestări servicii financiar-contabile;

HOTĂRÂREA  Nr. 4 / 30.01.2020  -Privind aprobarea contractării de prestări servicii financiar-contabile;

        Consiliul Local al Comunei Fârliug, întrunit în ședința de lucru Ordinară în data de 30.01.2020, fiind prezenți 10 (zece) consilieri locali;