Primăria Fârliug județul Caraș Severin

HOTĂRÂREA Nr. 6 / 12.02.2020 Privind dezlipirea din Cartea Funciară a suprafeței de 20.000 mp identificat prin CF nr. 416 nr. top 488/2 aflat în domeniul privat al comunei Fârliug

HOTĂRÂREA  Nr. 6 / 12.02.2020  

 

Privind dezlipirea din Cartea Funciară a suprafeței de 20.000 mp identificat prin CF nr. 416 nr. top 488/2 aflat în domeniul privat al comunei Fârliug