Primăria Fârliug județul Caraș Severin

HOTĂRÂREA Nr. 7 / 12.02.2020 Privind aprobarea devizului general pentru investitia „Reabilitare și modernizare cămin cultural, comuna Fârliug, sat Duleu, nr. 1, jud. Caraș-Severin”

HOTĂRÂREA  Nr. 7 / 12.02.2020  

Privind aprobarea devizului general pentru investitia „Reabilitare și modernizare cămin cultural, comuna Fârliug, sat Duleu, nr. 1, jud. Caraș-Severin”