Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Hotărârile Autorității Deliberative (2021)


Data Nr. Înrg. Denumire Caracter
28/05/2021 39 Privind aprobarea documentației tehnice și executarea lucrărilor pentru obiectivul ”Modernizare Sistem de Iluminat Public în Comuna Fârliug ”. normativ
28/05/2021 38 Privind mandatarea doamnei primar a comunei Fârliug, judetul Caras-Severin, SĂRĂOR Elena-Adriana, pentru depunerea cererii de finantare nerambursabilă prin PNDR, sub-masura 15.1 - ,,Plati pentru angajamente de silvomediu” individual
28/05/2021 36 Privind suplimentarea la 32 de posturi a numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract de muncă la nivelul comunei Fârliug, județul Caraș-Severin, normativ
28/05/2021 35 Privind achiziționarea unui număr de 30 de eurocontainere de 1100 l , în vederea organizării și operaționalizării colectării selective a deșeurilor pe raza U.A.T Fârliug. normativ
28/05/2021 34 Privind validarea dispoziției primarului comunei Fârliug nr. 69/ 22.04.2021 pentru rectificarea bugetului local pentru luna Aprilie anul 2021 normativ
28/05/2021 33 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Fârliug pentru luna Iunie 2021 individual
19/04/2021 32 Privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a listei de investiții al comunei Fârliug pe anul 2021 normativ
19/04/2021 31 Privind revocarea HCL nr. 8 / 29.01.2021, cu privire la aprobarea documentației cadastrale executate în vederea eliberării titlului de proprietate pentru suprafața de 6,66 Ha, conform sentinței civile nr. 2098/07.11.2018 pronunțată de Judecătoria Reșița, în dosarul civil 6373/290/2017 individual
19/04/2021 30 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Fârliug pentru luna Mai 2021 individual
31/03/2021 29 Privind aprobarea suplimentării bugetului proiectului ”Achizitie utilaj de catre U.A.T Fârliug” finanțat în baza contractului C1920074X223751102784 / 28.12.2018. normativ
31/03/2021 28 Privind suplimentarea la 27 de posturi a numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract de muncă la nivelul comunei Fârliug, județul Caraș-Severin, normativ
31/03/2021 27 Privind adoptarea hotărârii de constatare a încetării de drept a calității de consilier local a domnului Pătruț Gheorghe Ion și declararea ca vacant a locului de consilier local din partea Partidului Social Democrat normativ
31/03/2021 26 Privind aprobarea amplasării a trei panouri de semnalizare a riscurilor normativ
31/03/2021 25 Privind aprobarea achiziţionării de Servicii de consultanţă privind implementarea şi dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM)la nivelul Primăriei comunei Fârliug normativ
31/03/2021 24 Privind aprobarea și însușirea documentației tehnice de specialitate pentru studiul ”Amenajament silvic” al fondului forestier proprietate a comunei Fârliug, județul Caraș-Severin” normativ
31/03/2021 23 Privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare normativ
31/03/2021 22 Privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor elevilor acordate de către ȘcoalaGimnazială Fârliug pentru anul școlar 2020-2021 normativ
31/03/2021 21 Privind aprobarea participării U.A.T. Fârliug la ”Programul privind cresterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de învățământ” finanțat prin Administrația Fondului de Mediu, și a cheltuielilor legate de acest proiect normativ
31/03/2021 20 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Fârliug pentru luna Aprilie 2021 individual
26/02/2021 19 Privind aprobarea efectuării demersurilor de înscriere a U.A.T Comuna Fârliug, în Planul de Amenajare a Teritoriului Național Secțiunea a VIII-a – zone turistice – în conformitate cu Legea 190/2009 normativ
26/02/2021 18 Privind aprobarea contractării serviciilor de specialitate în vederea reevaluării patrimoniului U.A.T Comuna Fârliug normativ
26/02/2021 17 Privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilora aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2021 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza U.A.T Fârliug normativ
26/02/2021 16 Privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Fârliug şi serviciilor publice de interes local normativ
26/02/2021 15 Privind dezlipirea din Cartea Funciară a suprafeței de 101 mp. teren intravilan, identificat prin CF nr. 574, nr. top 218/a/24/7, Remetea Pogănici, aflat în domeniul public al comunei Fârliug, județul Caraș-Severin normativ
26/02/2021 14 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Fârliug pentru luna Martie 2021 individual
29/01/2021 13 Privind aprobarea contractării seriviciilor de specialitate în vederea elaborării Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei Fârliug pentru perioada 2021-2027 normativ
29/01/2021 12 Privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local la data de 31.12.2020 normativ
29/01/2021 11 Privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021, care vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 196/2016 normativ
29/01/2021 10 Privind dezlipirea din Cartea Funciară a suprafeței de 1.103 mp. teren intravilan, identificat prin CF nr. 424 Dezești, aflat în domeniul public al comunei Fârliug normativ
29/01/2021 9 Privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei Fârliug individual
29/01/2021 8 Privind aprobarea documentației cadastrale executate în vederea eliberării titlului de proprietate pentru suprafața de 6,66 Ha, conform sentinței civile nr. 2098/07.11.2018 pronunțată de Judecătoria Reșița, în dosarul civil 6373/290/2017 individual
29/01/2021 7 Privind aprobarea Regulamentului de transformare a amenzilor contravenţionale în muncă în folosul comunităţii normativ
29/01/2021 6 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Fârliug pentru luna Februarie 2021 individual
12/01/2021 5 Privind aprobarea Excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor normativ
12/01/2021 4 Privind ”Acordarea diplomei ”Nunta de aur ” şi a unui premiu în valoare netă de câte 500 lei, din bugetul local, cuplurilor din comuna Fârliug care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă normativ
12/01/2021 3 Privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din raza UAT Comuna Fârliug pentru anul 2021-2022 normativ
12/01/2021 2 Privind aprobarea proiectului ”Consolidarea capacității unității de învățământ Școala Gimnazială Fârliug, Comuna Fârliug, Județul Caraș-Severin, de gestionare a situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2”. normativ
12/01/2021 1 Privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice a unității de învățământ Școala Gimnazială Fârliug, Comuna Fârliug, Județul Caraș-Severin” normativ