Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Fârliug

Legea 215 / 2001.Art. 54. - (1) După constituire consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.           

                                            COMISIA DE SPECIALITATE NR.1

PENTRU  Programe de dezvoltare economico-sociale, Buget, Finanțe, Administrația domeniului public și privat al comunei, Agricultură, Gospodărie comunală, Protecția mediului, Servicii și Comerț

 

Nume Prenume                               Funcţia

Marcovici Dorel Ilie                         Preşedinte

 Popa Florin Ion                             Secretar

     Tira Iosif                                    Membru

 

                                          COMISIA DE SPECIALITATE NR.2

 

Pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție socială, Activități sportive și de agrement

 

  Nume Prenume                  Funcţia

Beg Dănuţ Nicuşor              Preşedinte

Jurca Nicolae Marcel             Secretar

   Cioloca Florin                    Membru

 

 

COMISIA DE SPECIALITATE NR.3

 

Pentru apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor și libertăților cetățenilor, protecția socială, sănătate, familie, culte, probleme ale minorităților, activități științifice, învățământ, cultură, sportive și agreement

 

   Nume Prenume                         Funcţia

Pătruţi Gheorghe Ion                  Preşedinte

Laieş Ioan                                   Secretar

Pobega Gheorghe Cristian             Membru

Văran Mugurel                             Membru

 

 Secretarul Comunei

GAL Francisc Remus