Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Proces Verbal sedință Extraordinară din data de 11.09.2019

12 septembrie 2019

NR. 2628 / 11.09.2019                                 

             Proces Verbal Ședință Extraordinară,  din 11.09.2019

        Încheiat astăzi Miercuri 11.09.2019,ora; 1000 în şedinţa publică Extraordinară a Consiliului local al Comunei Fârliug, în sala de şedinţe a Primăriei din localitatea Fârliug jud.C-S.

         Convocarea şedinţei a fost efectuată la cererea domnului Borduz Ioan - primarul comunei Fârliug, conform prevederilor art. 133 alin. (1), lit a) art. 134 alin.(1),(2),(3) din O.U.G. 57 / 2019 privind Codul administrativ - prin Dispoziția nr. 142 din data de 06.09.2019 și mesaj telefonic, prin care Consiliul Local al Comunei Fârliug  se convoacă în ședința de lucru de Extraordinară în ziua de Miercuri, data de 11.08.2019, ora; 1000 , în sala de ședințe a Primăriei comunei Fârliug , jud.Caraș-Severin.