Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Proces Verbal Ședință Ordinară, din 29.08.2019

30 august 2019

                          Proces Verbal Ședință Ordinară,  din 29.08.2019

        Încheiat astăzi Miercuri 29.08.2019,ora; 1000 în şedinţa publică Ordinară a Consiliului local al Comunei Fârliug, în sala de şedinţe a Primăriei din localitatea Fârliug jud.C-S.

         Convocarea şedinţei a fost efectuată la cererea domnului Borduz Ioan - primarul comunei Fârliug, conform prevederilor art. 133 alin. (1), lit a) art. 134 alin.(1),(2),(3) din O.U.G. 57 / 2019 privind Codul administrativ - prin Dispoziția nr. 130 din data de  23.08.2019 și mesaj telefonic, prin care Consiliul Local al Comunei Fârliug  se convoacă în ședința de lucru de Ordinară în ziua de Miercuri, data de 29.08.2019, ora; 1000 , în sala de ședințe a Primăriei comunei Fârliug , jud.Caraș-Severin.