Primăria Fârliug județul Caraș Severin

PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr.59 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pentru semestrul II al anului 2019

06 septembrie 2019

STIMAŢI  CONSILIERI,

    După cum bine ştiţi Consiliul Local al Comunei Fârliug a aprobat, pentru trim. II  anul 2019, un buget în suma de  5.440,91    lei, la partea de venituri şi suma de                 5.805,91 lei la partea de cheltuieli, Excedent anul 2018 -365,00 lei.

Acest buget a fost realizat la data de  30.06.2019   după cum urmează:

- La partea de venituri s-a realizat suma de  1.609,78  lei;

- La partea de cheltuieli s-a realizat suma  1.401,35    lei.

Excedentul este in suma de  211,03     lei.

    Astfel, in conformitate cu prevederile legilor in vigoare, contul de execuţie bugetar pe  trim. II , anul 2019, trebuie aprobat prin hotărârea consiliului local, ţinând cont de acest lucru, vin în faţa dumneavoastră cu acest proiect de hotărâre pe care vă rog să-l analizaţi şi să-l aprobaţi.

PRIMAR

Jr. BORDUZ Ioan