Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Proiect de Hotărâre nr. 65 Privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici pentru ” Montare echipamente de monitorizare pentru C.I.T. și Dispensar Medical Uman din Comuna Fârliug”

30 septembrie 2019

EXPUNEREA DE MOTIVE

    Proiect de Hotărâre privind aprobarea investiției  și a indicatorilor tehnico-economici pentru ” Montare echipamente de monitorizare pentru C.I.T. și Dispensar Medical Uman din Comuna Fârliug”;

    Realizarea sistemului de monitorizare video va asigura prevenirea si combaterea ratei infractionalitatii si va asigura un climat de liniste si siguranta superior pe raza comunei prin:

Ø  supravegherea si monitorizarea traficului rutier;

Ø  asigurarea unei interventii optime si rapide la evenimente si solicitari ale comunitatii;

Ø  prevenirea actelor de distrugere sau vandalism asupra bunurilor si valorilor materiale aflate pe domeniul public sau privat;

Ø  asigurarea unui suport probatoriu, din punct de vedere juridic, atunci cand se comit fapte grave de natura infractionala.

      Obiectul investitiei consta in extinderea sistemului de supraveghere video de pe raza comunei, modernizarea sistemului de supraveghere existent, precum si transportul semnalului video si  transmiterea datelor prin fibra optica Ia Dispeceratul central din cadrul Instituției.

        Având în vedere cele menționate  prezint acest proiect de Hotărâre spre dezbatere și  a fi aprobat.       

PRIMAR

Jr.BORDUZ Ioan