Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Proiect de Hotărâre nr. 66 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Consiliul Local al Comunei Fârliug, pe de o parte şi Asociația Acasă în Banat, pe de altă parte, în vederea construirii unui imobil cu destinația locuință socială în Comuna

30 septembrie 2019

Expunere de Motive

      Având în vedere că la ora actuală, U.A.T Fârliug nu dispune de fondurile necesare asigurării fondului locativ de locuințe sociale, considerăm ca este oportun semnarea unui parteneriat cu Asociația Acasă în Banat în vederea realizării acestor locuințe.

      În acest parteneriat U.A.T Fârliug pune la dispoziție terenul necesar contrucției unei locuinței sociale, iar Asociația Acasă în Banat asigură proiectul, construcția și finanțarea pentru realizarea acestei locuințe.

       Fac precizarea că  imobilulul identificat prin nr. cadastral 34499 este situat în satul Fârliug aparţinând domeniului public al comunei Fârliug, jud. Caraș-Severin, conform HG.532/2002 Anexa 38 pozitia 17 f.n.

       Proiectul a fost inițiat luând act de:

    Adresa”ASOCIAȚIEI ACASĂ ÎN BANAT” , înregistrată la sediul Primăriei Comunei Fârliug cu nr. 1492 / 17.05.2019, prin care se comunică intenţia de a parafa un acord instituţional cu Primăria Comunei Fârliug, în vederea realizării unor investiţii corespunzătoare prin construcția unei locuințe sociale destinate familiilor aflate în dificultate.

  Votul favorabil al consiliului local Fârliug, cuprins în procesul verbal al sedintei ordinare a consiliului local Fârliug din data de 31.05.2019 la punctul 7 capitolul diverse de pe ordinea de zi.

       Având în vedere cele menționate  prezint acest proiect de Hotărâre spre dezbatere și  a fi aprobat.

PRIMAR

Jr.BORDUZ Ioan