Primăria Fârliug județul Caraș Severin

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 67 privind aprobarea sumei necesare efectuării reparațiilor de întreținere aferente microbuzelor școlare,

30 septembrie 2019

EXPUNEREA DE MOTIVE

     La proiectul  privind aprobarea sumei  necesară efectuării reparațiilor de întreținere aferente microbuzelor școlare,

      Potrivit Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei - Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 5.079/2016 privind aprobarea ROFUIP, este reglementata si activitatea de transport a elevilor din învâțământul preuniversitar.

      Conform normelor de întretinere și reparație a autoturismelor, autoritatea publică are obligația de a solicită prestarea serviciilor de întreţinere, revizii şi reparaţii curente, având drept scop asigurarea parametrilor normali de funcționare a acestora, conform caracteristicilor tehnice impuse de producător.

      Aceste servicii ce urmează a fi prestate de către operatorul economic specializat, cu respectarea legislației în vigoare, a normelor prevăzute în cărțile tehnice și de întretinere a autovehiculelor impuse de producător.

       În urma reviziei sau reparaţiei curente autoturismele trebuie să  funcționeze la parametrii normali, în condiții de sigurantă, până la următoarea revizie sau reparație planificată. Prestarea serviciilor va fi asigurată numai de personal specializat, iar materialele și piesele de schimb folosite la reparații și revizii trebuie să fie produse noi, originale, certificate/omologate de Registrul Auto Român.

Prin urmare prezint acest proiect de Hotărâre spre a fi aprobat.

 PRIMAR

Jr.BORDUZ Ioan