Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Proiect de Hotărâre nr.46 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Fârliug pentru luna AUGUST 2019

19 iulie 2019

 

      Având în vedere prevederile art. 123 alin.(1) din O.U.G. 57/2019, privind Codul Administrativ, potrivit căruia ”Preşedintele de şedinţă, după declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi semnează hotărârile adoptate de acesta. Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu majoritate simplă, prevăzută la art. 5, lit. ee).

Alegerea va fi efectuată În urma propunerilor făcute de către consilieri locali în cadrul şedinţei ca urmare  a exercitării votului, se va alege preşedintele de şedinţă pentru luna August 2019.

          Față de cele prezentate în prezentul raport, Avizez în mod Favorabil proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Fârliug pentru luna August 2019 în vederea adoptării unei hotărâri în acest sens.

SECRETAR 

GAL Francisc Remus