Primăria Fârliug județul Caraș Severin

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.54 Privind aprobarea vânzarii a imobilului identificat prin nr. cadastral 34345 în suprafață de 196 mp-teren intravilan,

23 august 2019