Primăria Fârliug județul Caraș Severin

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.55 Privind aprobarea vânzarii a imobilului identificat prin nr. cadastral 34385 în suprafață de 800 mp-teren intravilan, situat în Comuna Fârliug, satul Dezești f.n

23 august 2019