Primăria Fârliug județul Caraș Severin

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziționarea unei cantități de 60 (șaizeci) mc. lemne de foc necesare încălzirii în sezonul rece 2019 – 2020 și alocarea sumei necesare pentru aceasta achiziție.

15 octombrie 2019

Necesitatea aprovizionării cu material lemnos este dată de faptul că urmează  sezonul rece fapt ce va duce la consumul materialului lemnos pentru asigurarea agentului termic necesar asigurării confortului termic . Aprovizionarea cu lemne de foc se va face prin achizitie directa, conform prevederile Legii nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, suma necesară alocată fiind aprobă prin prevederile acestui articol de act normativ.

Sursele de Finanţare  necesare sunt constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, de la bugetul local, legal constituite.

       Motivat de prevederile legilor invocate în preambulul proiectului de Hotărâre, în conformitate cu prevederile din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ,

Prin urmare am inițiat prezentul proiect , și îl supun dezbaterii spre a fi aprobat.

PRIMAR

Jr.BORDUZ Ioan