Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Proiect de Hotărâre privind aprobarea devizului de lucrări, a indicatorilor tehnico-economici și a sumei necesare pentru realizarea lucrării ” Reabilitare gard pe vechiul amplasament”

15 octombrie 2019

       Potrivit legii ” Autorităţile administraţiei publice locale vor evalua și asigura fondurile necesare finanţării cheltuielilor la nivelul comunelor pentru prevenirea si combaterea ratei infractionalitatii si va asigura un climat de liniste si siguranta superior pe raza comunei.

      Obiectul lucrării  consta in reamenajarea și reabilitarea gardului imprejmuitor al Dispensarului medical Uman, precum și al centrului de Informare Turistică Fârliug.

      Sursele de finanţare sunt constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, de la bugetul local, legal constituite.

    În coformitate cu prevederile legilor invocate în preambulul proiectului de Hotărâre, precum și a  prevederile art.136alin. (1)  din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ cu privire la inițiera proiectelor de hotărâri de către primar, emit prezentul referat de aprobare, și acord   Aviz  favorabil  prezentului  proiect în forma prezentată.

PRIMAR

Jr.BORDUZ Ioan