Primăria Fârliug județul Caraș Severin

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, a componenței echipei mobile de intervenție,

19 septembrie 2019

Urmare a modificărilor intervenite în nevoile sociale ale populaţiei localităţii, şi în legislaţia naţională în domeniul asistenţei sociale, se impune elaborarea unei proceduri pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, a componeneței echipei mobile de intervenție.

Scopul elaborării procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, a componenței echipei mobile de intervenție este acela de a asigura condiţiile furnizării unor servicii sociale de calitate, care implicit să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor, din Comuna Fârliug.

     Prezenta Procedură pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, a componenței echipei mobile de intervenție, sunt elaborate cu respectarea legislaţiei în vigoare.

PRIMAR

Jr.BORDUZ Ioan