Primăria Fârliug județul Caraș Severin

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Fârliug în consiliul de administrație al Scolii Gimnaziale Fârliug, din comuna Fârliug județul Caraș-Severin

19 septembrie 2019

 

            Având în vedere prevederile legale menționate în Proiectul de Hotărâre, precum și documentele justificative însoțitoare;

   Potrivit Legii, consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local date în competenţa sa, asigurând printre altele şi cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educaţia. Conform legislaţiei în domeniul educaţiei, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, se constituie un consiliu de administraţie, un consiliu profesoral, consilii ale căror mod de constituire, atribuţii sunt stabilite prin legi speciale.

       Ținând cont și de  faptul că din bugetul local se alocă sume importante pentru finanţarea unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Fârliug, în baza Legii bugetului de stat, ţinând cont şi de prevederile legale privind nominalizarea reprezentanţilor consiliilor locale în consiliile de administraţie, În acord cu H.C.L. privind aprobarea reorganizării reţelei şcolare a comunei Fârliug pentru anul şcolar 2019-2020, se impune iniţierea prezentului proiect de hotărâre, pe care îl consider legal şi oportun.   

     Față de cele prezentate, a fost inițiat proiectul de hotărâre alăturat, supus spredezbaterea și aprobarea consiliului local Fârliug.

PRIMAR

Jr.BORDUZ Ioan