Primăria Fârliug județul Caraș Severin

PROIECT de HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local, în cadrul Consiliului Local al comunei Fârliug jud. Caraș-Severin, al domnului BULGAR PETRU

15 octombrie 2019

Prin adresa cu nr. 126 / 30.09.2019 a  Partidului Național Liberal - Organizaţia Judeţeană Caraș-Severin , înregistrată sub nr. 3024 / 14.10.2019, prin este confirmat domnul BULGAR PETRU ca membru pe lista de candidaţi depusă de partid pentru Consiliul local al comunei Fârliug, la alegerile din 05.06.2016, fiind membru al Partidului Național Liberal;

Avand în vedere:

       Prevederile  art. 204 alin.(2) lit. (j), coroborat cu art. 602  din din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, ce reglementează validarea madatului supleantului desemnat de partidul politic

        Propun spre analiza si aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Fârliug  al domnului BULGAR PETRU.

PRIMAR

Jr. BORDUZ Ioan