Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Proiect HCL nr.42 Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 – 2020

08 iulie 2019

   Proiect de Hotărâre nr.42/2019

  Urmare a modificărilor intervenite în nevoile sociale ale populaţiei localităţii, în comportamentul general al locuitorilor şi în legislaţia naţională în domeniul asistenţei sociale, se impune elaborarea unei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici şi privaţi la nivelul Comunei Fârliug, județul C-S, pentru perioada 2019-2020.

Inițiator

PRIMAR

Jr. BORDUZ IOAN