Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Proiect HCL nr.43 Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de Asistenţă Socială organizat la nivelul comunei Fârliug, județul Caraș-Severin

08 iulie 2019

Proiect HCL nr.43 Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de Asistenţă Socială organizat la nivelul comunei Fârliug, județul Caraș-Severin

 Prin proiectul de hotărâre alăturat prin care se  propune aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de Asistenţă Socială organizat la nivelul comunei Fârliug, județul Caraș-Severin, în cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Fârliug, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezentul proiect de  hotărâre.

PRIMAR

Jr.BORDUZ IOAN