Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Proiect HCL nr.45 Privind aprobarea investiției, a documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului ”Modernizare Sistem de Iluminat Public în Comuna Fârliug ”.

08 iulie 2019

EXPUNERE   DE  MOTIVE ( Referat de Aprobare )

 

 la proiectul de hotărâre privind aprobarea investiției, a documentației tehnice și a  indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului

”Modernizare Sistem de Iluminat Public în Comuna Fârliug ”.

 

         Am inițiat prezentul proiect de hotărâre motivat de necesitatea și oportunitatea finanțării  a obiectivului de investiție ”Modernizare Sistem de Iluminat Public în Comuna Fârliug ”.

.

   Situația sistemului de iluminat public la nivelul comunei Fârliug se prezintă astfel:

-        sunt instalate corpuri de iluminat  de putere 65W cu surse compact fluorescente  și corpuri de 250W, cu descărcare în vapori de mercur. Costul anual estimat, doar pentru iluminatul public, este la ora actuala de aproximativ 96.000 lei.

    Corpurile de iluminat sunt în marea lor majoritate foarte vechi, au un grad de protecție scăzut și marea lor majoritate prezintă dispersorul spart sau murdar. Utilizarea surselor de iluminat cu vapori de mercur este interzisă în Uniunea Europeană ceea ce înseamnă că toate aparatele de iluminat de acest tip vor trebui convertite obligatoriu să utilizeze alte surse.

Prin soluția tehnică se propune montarea pe stâlpii existenți a 240 aparate de iluminat cu LED cu puterea nominală de 30W și durata nominală de viață de minim 50.000 ore. Prin implementarea acestei soluții tehnice, costul energiei electrice pentru iluminatul public se va reduce considerabil și va fi de aproximativ 40.000 lei/an.

PRIMAR

Jr.BORDUZ Ioan