Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Proiect nr. 40 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Fârliug pentru luna IULIE 2019

21 iunie 2019

Ținând seama de situația prezentă :

  Expirarea mandatului pentru  perioada în care domnul  consilier Pătruț Gheorghe Ioan, a fost desemnat să conducă şedinţele consiliului local .

   Având în vedere prevederile art. 35, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, un consilier local poate exercita funcţia de preşedinte de şedinţă cel mult trei luni.

   În cadrul şedinţei din această lună, consiliul local trebuie să adopte o hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al  consiliului local pentru luna Iulie 2019.

   Alegerea va fi efectuată În urma propunerilor făcute de către consilieri locali în cadrul şedinţei ca urmare  a exercitării votului, se va alege preşedintele de şedinţă pentru luna Iulie 2019.

          Față de cele prezentate Iunie sus, a fost inițiat proiectul de hotărâre alăturat, supus spre aprobarea Dvs

În consecinţă Avizez în mod Favorabil proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Fârliug pentru luna Iulie 2019 în vederea adoptării unei hotărâri în acest sens.

Secretarul comunei

GAL Francisc Remus