Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Proiect nr. 41, privind aprobarea, pentru anul 2019 a numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract de muncă la nivelul comunei Fârliug, judetul Caraș-Severin,

21 iunie 2019

    În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2001, pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, anual, la propunerea primarului, consiliul local va aproba numărul asistenţilor personali.

       Potrivit legii, de asemenea, art. 44 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, prevede că, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a angaja şi salariza asistentul personal, în condiţiile legii şi de a asigura şi garanta plata indemnizaţiei lunare, în cazul în care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru acesta.

       În acest sens a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat prin care se propune aprobarea unui număr de 20 posturi de asistenţi personali pentru persoanele cu handicap grav din comuna Fârliug pentru anul 2019.

PRIMAR

Jr.BORDUZ Ioan