Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Proiectul de Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Fârliug pentru luna Octombrie 2019

19 septembrie 2019

În cadrul şedinţei din această lună, consiliul local trebuie să adopte o hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al  consiliului local pentru o perioadă de 1 lună.

Alegerea va fi efectuată În urma propunerilor făcute de către consilieri locali în cadrul şedinţei ca urmare  a exercitării votului, se va alege preşedintele de şedinţă pentru luna Octombrie 2019.

          Față de cele prezentate, a fost inițiat proiectul de hotărâre alăturat, supus spre aprobarea Dvs

PRIMAR

Jr.BORDUZ Ioan