Primăria Fârliug județul Caraș Severin

DISPOZIŢIA Nr. 105 / 08.07.2019

DISPOZIŢIA Nr. 105 din  08.07.2019 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Fârliug în şedinţa de lucru Extraordinară pentru Vineri 12.07.2019

    Borduz Ioan, primarul comunei Fârliug, județul Caraș-Severin;

          În baza prevederilor art. 133 alin. (1), lit a) art. 134 alin.(1),(2),(3) din O.U.G. 57 / 2019 privind privind Codul administrativ, coroborat cu art. 181 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările ulterioare,

DISPUNE , convocarea Consiliului Local al Comunei Fârliug în ședința  Extraordinară pentru data de 12.07.2019, ora 10.00 care va avea loc în sala de ședință a Primăriei Comunei Fârliug,  jud.Caraș-Severin.

   Primar                                                                             Secretar General

Jr.BORDUZ IOAN                                                              GAL Francisc Remus