Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Adresa secțiilor de vot de pe raza U.A.T Comuna Fârliug

Având în vedere adresa, Instituției Prefectului Județului Caraș-Severin, cu privire la obligativitatea aducerii la cunoștință publică a delimitării și a numerotării fiecărei secții de votare, precum și a sediilor acestora vă comunicăm faptul ca aceaste obligații sau realizat prin următoarele modalități :

afișare pe site-ul primăriei ;

afișare la avizierul primăriei;

 NR. SECTIE DE VOT 243
Şcoala Gimnazială Fîrliug
Loc. FÂRLIUG,  Nr. 100


NR. SECTIE DE VOT 244
CENTRUL AGRICOL DEZEŞTI
Loc. DEZEŞTI,  Nr. 79A

NR. SECTIE DE VOT 245
Căminul Cultural
Loc. DULEU,  Nr. 1

NR. SECTIE DE VOT 246
Căminul Cultural
Loc. SCĂIUŞ,  Nr. 83A

NR. SECTIE DE VOT 247
Căminul Cultural
Loc. VALEA MARE,  Nr. 87

NR. SECTIE DE VOT 248
Şcoala Primară Remetea-Pogănici
Loc. REMETEA-POGĂNICI,  Nr. 115
 

      SECRETAR

GAL Francisc Remus