Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Anunt concurs angajare

ANUNT PUBLIC 

Privind aprobarea calendarului, bibliografiei si a conditiilor de participare la concursul de ocupare a posturilor contractuale vacante de: inspector de specialitate în cadrul compartimentului agricol si Șef Serviciu SVSU , respectiv a comisiilor de concurs și solutionare a contestatiilor

 

           Azi, data de mai sus, s-a procedat la afișarea anunțului privind organizarea concursului de ocupare a posturilor contractuale vacante de: inspector de specialitate compartiment agricol si oexcavator in cadrul compartimentului administrativ si respectiv aparatul de specialitate al primarului comunei Fârliug  , judetul Caraș-Severin .  

       Anunțul contine temeiul legal, data, ora, condițiile specifice și tematica concursului de recrutare.

 

 

 

               Primar                                                                                  

Jr.BORDUZ Ioan