Primăria Fârliug județul Caraș Severin

ANUNȚ de Interes Public privind Ambrozia

Stimați cetățeni 

     Există, în acest moment, conform Ministerului Mediului, peste 480 de mii de adulți alergici la ambrozie în România, deși numărul nu ia în calcul copiii și persoanele alergice care nu s-au prezentat înca la medic.

     Ambrozia (ragweed, în limba engleză), e o plantă pe care nici n-ai remarca-o pe marginea drumului, pentru că arată complet neremarcabil.Ambrozia este o plantă de origine americană, care a fost menționată pentru prima oară la începutul secolului XX la Oravița. Agresivă și rezistentă - semințele de ambrozie pot supraviețui și zeci de ani în sol, iar planta produce cantități mari de polen.

    Există și o lege, 62/2018, care prevede sancțiuni pentru proprietarii de terenuri care nu și le curăță - indiferent că aceștia sunt persoane fizice.

Art. 1. alin.(1) din legea 62/2018 Legiferează : ”Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane”.

Art. 2. -
În vederea stabilirii soluțiilor corespunzătoare pentru combaterea buruienii ambrozia, Ministerul Mediului împreună cu Ministerul Sănătății și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale desfășoară anual campanii de informare și conștientizare împreună cu parteneri locali, stabilind măsurile ce se impun pentru limitarea ariei de extindere a acestei specii invazive și eradicarea acestei plante.

Art. 3. -
(1) Nerespectarea prevederilor art. 1 de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole constituie contravenție și se sancționează cu avertisment.

(2) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor din avertisment de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole și se sancționează cu amendă de la 750 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

Secretar

GAL Francisc Remus